Resultater

Rapportør:Anne Margrethe Sveian
Område:Holtvatna naturreservat (Midtre Gauldal, Trøndelag)
Dato:06.05.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Horndykker (Podiceps auritus) 
Fenofase:Ankomst06.05.2007


Art:Skjeand (Anas clypeata) 
Fenofase:Ankomst06.05.2007