Resultater

Viser art 1 til 27 av totalt 27.

BildeArtLokaliteterObservasjonerSiste obs.Kart
Linerle
Motacilla alba
1106.05.2007Vis kart
Stokkand
Anas platyrhynchos
1106.05.2007Vis kart
Gråhegre
Ardea cinerea
1106.05.2007Vis kart
Låvesvale
Hirundo rustica
1114.05.2007Vis kart
Stær
Sturnus vulgaris
1106.05.2007Vis kart
Toppand
Aythya fuligula
1106.05.2007Vis kart
Bjørk
Betula pubescens
1122.05.2007Vis kart
Krikkand
Anas crecca
1106.05.2007Vis kart
Enkeltbekkasin
Gallinago gallinago
1106.05.2007Vis kart
Rødstilk
Tringa totanus
1106.05.2007Vis kart
Brunnakke
Anas penelope
1106.05.2007Vis kart
Bokfink
Fringilla coelebs
1106.05.2007Vis kart
Gransanger
Phylloscopus collybita
1106.05.2007Vis kart
Rødstrupe
Erithacus rubecula
1106.05.2007Vis kart
Ringdue
Columba palumbus
1106.05.2007Vis kart
Måltrost
Turdus philomelos
1106.05.2007Vis kart
Svarthvit fluesnapper
Ficedula hypoleuca
1106.05.2007Vis kart
Løvsanger
Phylloscopus trochilus
1106.05.2007Vis kart
Rødvingetrost
Turdus iliacus
1106.05.2007Vis kart
Kvinand
Bucephala clangula
1106.05.2007Vis kart
Laksand
Mergus merganser
1106.05.2007Vis kart
Storspove
Numenius arquata
1106.05.2007Vis kart
Horndykker
Podiceps auritus
1106.05.2007Vis kart
Skjeand
Anas clypeata
1106.05.2007Vis kart
Trane
Grus grus
1106.05.2007Vis kart
Heilo
Pluvialis apricaria
1106.05.2007Vis kart
Gluttsnipe
Tringa nebularia
1106.05.2007Vis kart