Resultater

Rapportør:Anne Margrethe Sveian
Område:Holtvatna naturreservat (Midtre Gauldal, Trøndelag)
Dato:06.05.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst01.04.2007


Art:Brunnakke (Anas penelope) 
Fenofase:Ankomst29.04.2007


Art:Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) 
Fenofase:Ankomst06.05.2007


Art:Gluttsnipe (Tringa nebularia) 
Fenofase:Ankomst06.05.2007


Art:Gransanger (Phylloscopus collybita) 
Fenofase:Ankomst23.04.2007


Art:Gråhegre (Ardea cinerea) 
Fenofase:Ankomst26.04.2007


Art:Heilo (Pluvialis apricaria) 
Fenofase:Ankomst01.05.2007


Art:Krikkand (Anas crecca) 
Fenofase:Ankomst23.04.2007


Art:Kvinand (Bucephala clangula) 
Fenofase:Ankomst15.04.2007


Art:Laksand (Mergus merganser) 
Fenofase:Ankomst23.04.2007


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst11.04.2007


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst23.04.2007


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst30.04.2007


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst31.03.2007


Art:Rødstilk (Tringa totanus) 
Fenofase:Ankomst26.04.2007


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst08.04.2007


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst23.04.2007


Art:Stokkand (Anas platyrhynchos) 
Fenofase:Ankomst15.04.2007


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Ankomst24.04.2007


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst23.03.2007


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst29.04.2007


Art:Toppand (Aythya fuligula) 
Fenofase:Ankomst29.04.2007


Art:Trane (Grus grus) 
Fenofase:Ankomst12.04.2007