Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Herdla (Askøy, Vestland)
Dato:04.04.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Jernspurv (Prunella modularis) 
Fenofase:Ankomst02.04.2007
Kommentar:1 ind. syngende. Observatør: Dag Gjerde 


Art:Lappspove (Limosa lapponica) 
Fenofase:Ankomst02.04.2007
Kommentar:1 ind. Observatør: Dag Gjerde 


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst02.04.2007
Kommentar:7 ind. Observatør: Dag Gjerde 


Art:Tornirisk (Carduelis cannabina) 
Fenofase:Ankomst02.04.2007
Kommentar:2 ind. Observatør: Dag Gjerde