Kommune:Askøy, Hordaland
Områdetype:kyst‚ kulturlandskap
Landskapstype:Jordbrukslandskap
Opprettet:10.02.2005
Beskrivelse:
oppdyrka eller nyttes til beitemark.
Område ID4096
Undersøkt av:NOF Hordaland (2005-2008), Eddie Chapman (2005)
kart
UTM 6722167 nord, 278004 øst, sone 32