Resultater

Rapportør:Magne Flåten
Område:Kaldnes (Færder, Vestfold og Telemark)
Dato:21.03.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus) 
Fenofase:Ankomst21.03.2007