Resultater

Viser art 1 til 26 av totalt 26.

BildeArtLokaliteterObservasjonerSiste obs.Kart
Stokkand
Anas platyrhynchos
1215.03.2007Vis kart
Gråspurv
Passer domesticus
1218.02.2008Vis kart
Bokfink
Fringilla coelebs
1211.03.2007Vis kart
Grønnfink
Carduelis chloris
1218.02.2008Vis kart
Rødstrupe
Erithacus rubecula
1218.02.2008Vis kart
Selje
Salix caprea
1109.03.2007Vis kart
Krikkand
Anas crecca
1116.03.2007Vis kart
Tjeld
Haematopus ostralegus
1112.03.2007Vis kart
Sanglerke
Alauda arvensis
1112.03.2007Vis kart
Gravand
Tadorna tadorna
1112.03.2007Vis kart
Skogdue
Columba oenas
1127.03.2007Vis kart
Hassel
Corylus avellana
1112.03.2007Vis kart
Hettemåke
Chroicocephalus ridibundus
1121.03.2007Vis kart
Snøklokke
Galanthus nivalis
1117.03.2007Vis kart
Ringdue
Columba palumbus
1111.03.2007Vis kart
Kanadagås
Branta canadensis
1112.03.2007Vis kart
Gulspurv
Emberiza citrinella
1114.03.2007Vis kart
Siland
Mergus serrator
1115.03.2007Vis kart
Knoppsvane
Cygnus olor
1112.03.2007Vis kart
Osp
Populus tremula
1112.03.2007Vis kart
Grågås
Anser anser
1112.03.2007Vis kart
Sangsvane
Cygnus cygnus
1115.03.2007Vis kart
Gråhegre
Ardea cinerea
1112.03.2007Vis kart
Storskarv
Phalacrocorax carbo
1115.03.2007Vis kart
Vipe
Vanellus vanellus
1110.03.2007Vis kart
Fiskemåke
Larus canus
1112.03.2007Vis kart