Resultater

Rapportør:Odd Agnar Hov
Område:Mosletta (Holtålen, Trøndelag)
Dato:21.03.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst21.03.2007
© Odd Agnar Hov (21.03.2007)