Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Magne Flåten
Område:Kaldnes (Færder, Vestfold)
Dato:15.03.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gråspurv (Passer domesticus) 
Fenofase:Ankomst01.01.2007


Art:Grønnfink (Carduelis chloris) 
Fenofase:Ankomst01.01.2007


Art:Sangsvane (Cygnus cygnus) 
Fenofase:Ankomst15.01.2007


Art:Siland (Mergus serrator) 
Fenofase:Ankomst15.03.2007


Art:Stokkand (Anas platyrhynchos) 
Fenofase:Ankomst15.01.2007


Art:Storskarv (Phalacrocorax carbo) 
Fenofase:Ankomst10.01.2007