Resultater

Rapportør:Magne Flåten
Område:Kaldnes (Færder, Vestfold og Telemark)
Dato:12.03.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Ankomst12.03.2007


Art:Gravand (Tadorna tadorna) 
Fenofase:Ankomst12.03.2007


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst12.03.2007


Art:Gråhegre (Ardea cinerea) 
Fenofase:Ankomst12.03.2007


Art:Hassel (Corylus avellana) 
Fenofase:Blomstring08.03.2007


Art:Kanadagås (Branta canadensis) 
Fenofase:Ankomst12.03.2007


Art:Knoppsvane (Cygnus olor) 
Fenofase:Ankomst23.02.2007


Art:Osp (Populus tremula) 
Fenofase:Blomstring12.03.2007


Art:Sanglerke (Alauda arvensis) 
Fenofase:Ankomst09.03.2007


Art:Stokkand (Anas platyrhynchos) 
Fenofase:Ankomst20.02.2007


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst12.03.2007