Resultater

Rapportør:Magne Flåten
Område:Kaldnes (Færder, Vestfold og Telemark)
Dato:11.03.2007
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst11.03.2007


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst11.03.2007


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst10.03.2007


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst10.03.2007