Resultater

Rapportør:Fjell ungdomsskule
Observatører:Silje Andersen 10e
Område:Bjorøy (Fjell, Hordaland)
Dato:09.05.2006
Registrert:10.05.2006
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)07.05.2006


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)07.05.2006


Art:Engkarse (Cardamine pratensis) 
Fenofase:Blomstring01.05.2006


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst10.05.2006


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring08.04.2006


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring02.05.2006


Art:Knappsiv (Juncus conglomeratus) 
Fenofase:Blomstring05.05.2006


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst08.05.2006


Art:Løvetannslekta (Taraxacum) 
Fenofase:Blomstring10.04.2006


Art:Rogn (Sorbus aucuparia) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)09.05.2006


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)09.05.2006