Hjemsted:Fjell, Hordaland
Skoletype:Grunnskole
Deltaker siden:06.03.1998
Brukere:20