Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Sandvin (Ullensvang, Vestland)
Dato:11.04.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst25.03.2005


Art:Heipiplerke (Anthus pratensis) 
Fenofase:Ankomst03.04.2005


Art:Jernspurv (Prunella modularis) 
Fenofase:Ankomst03.04.2005


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst02.04.2005


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst03.04.2005


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst04.04.2005