Hopp til hovedinnhold

Resultater

Viser art 1 til 50 av totalt 60.

BildeArtLokaliteterObservasjonerSiste obs.Kart
Linerle
Motacilla alba
11030.03.2008Vis kart
Løvsanger
Phylloscopus trochilus
1701.05.2008Vis kart
Låvesvale
Hirundo rustica
1629.04.2008Vis kart
Krikkand
Anas crecca
1608.04.2006Vis kart
Jernspurv
Prunella modularis
1609.05.2006Vis kart
Ringdue
Columba palumbus
1612.03.2008Vis kart
Duetrost
Turdus viscivorus
1609.03.2007Vis kart
Gråfluesnapper
Muscicapa striata
1617.05.2008Vis kart
Buskskvett
Saxicola rubetra
1601.05.2008Vis kart
Steinskvett
Oenanthe oenanthe
1601.05.2008Vis kart
Bokfink
Fringilla coelebs
1615.03.2007Vis kart
Hettemåke
Chroicocephalus ridibundus
1622.04.2007Vis kart
Skogsnipe
Tringa ochropus
1618.04.2008Vis kart
Munk
Sylvia atricapilla
1501.05.2008Vis kart
Tårnfalk
Falco tinnunculus
1518.04.2006Vis kart
Bergirisk
Carduelis flavirostris
1529.04.2006Vis kart
Stær
Sturnus vulgaris
1515.03.2007Vis kart
Svarthvit fluesnapper
Ficedula hypoleuca
1502.05.2006Vis kart
Strandsnipe
Actitis hypoleucos
1528.04.2006Vis kart
Rødvingetrost
Turdus iliacus
1525.03.2007Vis kart
Tjeld
Haematopus ostralegus
1509.05.2006Vis kart
Fjellvåk
Buteo lagopus
1528.04.2006Vis kart
Gransanger
Phylloscopus collybita
1529.04.2006Vis kart
Vipe
Vanellus vanellus
1512.03.2008Vis kart
Sivspurv
Emberiza schoeniclus
1429.04.2008Vis kart
Bjørkefink
Fringilla montifringilla
1401.04.2006Vis kart
Sanglerke
Alauda arvensis
1409.05.2006Vis kart
Heipiplerke
Anthus pratensis
1411.04.2005Vis kart
Sildemåke
Larus fuscus
1409.05.2006Vis kart
Gjøk
Cuculus canorus
1417.05.2008Vis kart
Måltrost
Turdus philomelos
1431.03.2005Vis kart
Sandsvale
Riparia riparia
1429.04.2008Vis kart
Storspove
Numenius arquata
1401.05.2008Vis kart
Ringtrost
Turdus torquatus
1410.04.2005Vis kart
Dvergfalk
Falco columbarius
1418.04.2006Vis kart
Gulsanger
Hippolais icterina
1419.05.2007Vis kart
Svarttrost
Turdus merula
1325.03.2007Vis kart
Taksvale
Delichon urbicum
1316.02.2005Vis kart
Enkeltbekkasin
Gallinago gallinago
1326.03.2007Vis kart
Rødstilk
Tringa totanus
1318.04.2006Vis kart
Lappspurv
Calcarius lapponicus
1318.04.2006Vis kart
Gluttsnipe
Tringa nebularia
1209.05.2006Vis kart
Fiskeørn
Pandion haliaetus
1224.04.2006Vis kart
Skjærpiplerke
Anthus petrosus
1215.03.2007Vis kart
Sandlo
Charadrius hiaticula
1218.04.2006Vis kart
Gravand
Tadorna tadorna
1225.03.2005Vis kart
Trepiplerke
Anthus trivialis
1216.02.2005Vis kart
Musvåk
Buteo buteo
1103.05.2005Vis kart
Tårnseiler
Apus apus
1116.02.2005Vis kart
Svartstrupe
Saxicola torquatus
1110.04.2005Vis kart