Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Sandvin (Ullensvang, Vestland)
Dato:10.04.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bergirisk (Carduelis flavirostris) 
Fenofase:Ankomst08.04.2005
Kommentar:3 ind. Kilde: Arnold Larsen. 


Art:Ringtrost (Turdus torquatus) 
Fenofase:Ankomst07.04.2005
Kommentar:1 ind. Kilde: Arnold Larsen. 


Art:Steinskvett (Oenanthe oenanthe) 
Fenofase:Ankomst08.04.2005
Kommentar:1 ind. Kilde. Arnold Larsen. 


Art:Svartstrupe (Saxicola torquatus) 
Fenofase:Ankomst07.04.2005
Kommentar:1 M. Kilde: Rune Voie og Arnold Larsen. Bilder: http://cyberbirding.uib.no/nof/galleri/spesial/20050407.php