Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Herdla (Askøy, Vestland)
Dato:12.03.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gravand (Tadorna tadorna) 
Fenofase:Ankomst12.03.2005
Kommentar:2 M. Kilde: NOF avdeling Bergen, Lokallagstur v/Dag Gjerde 


Art:Sandlo (Charadrius hiaticula) 
Fenofase:Ankomst12.03.2005
Kommentar:5 ind. Kilde: NOF avdeling Bergen, Lokallagstur v/Dag Gjerde 


Art:Sanglerke (Alauda arvensis) 
Fenofase:Ankomst12.03.2005
Kommentar:20 ind. Kilde: NOF avdeling Bergen, Lokallagstur v/Dag Gjerde 


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst12.03.2005
Kommentar:37 ind. Kilde: NOF avdeling Bergen, Lokallagstur v/Dag Gjerde 


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst12.03.2005
Kommentar:70 mot nord. Kilde: NOF avdeling Bergen, Lokallagstur v/Dag Gjerde