Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Sandvin (Ullensvang, Vestland)
Dato:16.02.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bergirisk (Carduelis flavirostris) 
Fenofase:Ankomst24.04.2002


Art:Bergirisk (Carduelis flavirostris) 
Fenofase:Ankomst04.05.2003


Art:Bergirisk (Carduelis flavirostris) 
Fenofase:Ankomst08.04.2004


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst25.04.2002


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst11.05.2003


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst23.04.2004


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst30.03.2002


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst18.03.2003


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst25.03.2004


Art:Buskskvett (Saxicola rubetra) 
Fenofase:Ankomst04.05.2002


Art:Buskskvett (Saxicola rubetra) 
Fenofase:Ankomst05.05.2003


Art:Buskskvett (Saxicola rubetra) 
Fenofase:Ankomst02.05.2004


Art:Duetrost (Turdus viscivorus) 
Fenofase:Ankomst30.03.2003


Art:Duetrost (Turdus viscivorus) 
Fenofase:Ankomst17.04.2004


Art:Dvergfalk (Falco columbarius) 
Fenofase:Ankomst04.04.2002


Art:Fiskeørn (Pandion haliaetus) 
Fenofase:Ankomst05.05.2004


Art:Fjellvåk (Buteo lagopus) 
Fenofase:Ankomst04.04.2002


Art:Fjellvåk (Buteo lagopus) 
Fenofase:Ankomst18.04.2003


Art:Fjellvåk (Buteo lagopus) 
Fenofase:Ankomst12.04.2004


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst15.05.2002


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst05.06.2003


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst10.06.2004


Art:Gluttsnipe (Tringa nebularia) 
Fenofase:Ankomst30.04.2002


Art:Gransanger (Phylloscopus collybita) 
Fenofase:Ankomst11.04.2002


Art:Gransanger (Phylloscopus collybita) 
Fenofase:Ankomst08.04.2004


Art:Gravand (Tadorna tadorna) 
Fenofase:Ankomst08.05.2002


Art:Gråfluesnapper (Muscicapa striata) 
Fenofase:Ankomst13.05.2002


Art:Gråfluesnapper (Muscicapa striata) 
Fenofase:Ankomst05.06.2003


Art:Gråfluesnapper (Muscicapa striata) 
Fenofase:Ankomst18.05.2004


Art:Gulsanger (Hippolais icterina) 
Fenofase:Ankomst13.05.2002


Art:Gulsanger (Hippolais icterina) 
Fenofase:Ankomst06.06.2004


Art:Heipiplerke (Anthus pratensis) 
Fenofase:Ankomst04.04.2002


Art:Heipiplerke (Anthus pratensis) 
Fenofase:Ankomst22.04.2003


Art:Heipiplerke (Anthus pratensis) 
Fenofase:Ankomst14.04.2004


Art:Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus) 
Fenofase:Ankomst27.03.2002


Art:Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus) 
Fenofase:Ankomst14.04.2003


Art:Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus) 
Fenofase:Ankomst21.04.2004


Art:Jernspurv (Prunella modularis) 
Fenofase:Ankomst06.04.2002


Art:Jernspurv (Prunella modularis) 
Fenofase:Ankomst15.04.2003


Art:Jernspurv (Prunella modularis) 
Fenofase:Ankomst12.04.2004


Art:Krikkand (Anas crecca) 
Fenofase:Ankomst07.03.2002


Art:Krikkand (Anas crecca) 
Fenofase:Ankomst20.03.2003


Art:Krikkand (Anas crecca) 
Fenofase:Ankomst12.02.2004


Art:Lappspurv (Calcarius lapponicus) 
Fenofase:Ankomst03.04.2002


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst11.04.2002


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst14.04.2003


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst05.04.2004


Art:Låvesvale (Hirundo rustica) 
Fenofase:Ankomst29.04.2002


Art:Låvesvale (Hirundo rustica) 
Fenofase:Ankomst30.04.2003


Art:Låvesvale (Hirundo rustica) 
Fenofase:Ankomst02.05.2004


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst03.05.2002


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst26.04.2003


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst23.04.2004


Art:Munk (Sylvia atricapilla) 
Fenofase:Ankomst03.05.2002


Art:Munk (Sylvia atricapilla) 
Fenofase:Ankomst13.05.2003


Art:Munk (Sylvia atricapilla) 
Fenofase:Ankomst21.04.2004


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst01.04.2002


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst30.03.2003


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst06.04.2004


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst02.04.2002


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst27.03.2003


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst17.04.2004


Art:Ringtrost (Turdus torquatus) 
Fenofase:Ankomst28.04.2002


Art:Ringtrost (Turdus torquatus) 
Fenofase:Ankomst28.04.2004


Art:Rødstilk (Tringa totanus) 
Fenofase:Ankomst04.05.2002


Art:Rødstilk (Tringa totanus) 
Fenofase:Ankomst05.05.2003


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst03.04.2002


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst15.04.2003


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst06.04.2004


Art:Sandsvale (Riparia riparia) 
Fenofase:Ankomst04.05.2002


Art:Sandsvale (Riparia riparia) 
Fenofase:Ankomst06.05.2003


Art:Sandsvale (Riparia riparia) 
Fenofase:Ankomst15.05.2004


Art:Sanglerke (Alauda arvensis) 
Fenofase:Ankomst10.03.2003


Art:Sanglerke (Alauda arvensis) 
Fenofase:Ankomst17.04.2004


Art:Sildemåke (Larus fuscus) 
Fenofase:Ankomst06.04.2002


Art:Sildemåke (Larus fuscus) 
Fenofase:Ankomst15.04.2003


Art:Sildemåke (Larus fuscus) 
Fenofase:Ankomst17.04.2004


Art:Sivspurv (Emberiza schoeniclus) 
Fenofase:Ankomst14.04.2003


Art:Sivspurv (Emberiza schoeniclus) 
Fenofase:Ankomst16.04.2004


Art:Skogsnipe (Tringa ochropus) 
Fenofase:Ankomst30.04.2002


Art:Skogsnipe (Tringa ochropus) 
Fenofase:Ankomst27.04.2003


Art:Skogsnipe (Tringa ochropus) 
Fenofase:Ankomst18.04.2004


Art:Steinskvett (Oenanthe oenanthe) 
Fenofase:Ankomst02.05.2002


Art:Steinskvett (Oenanthe oenanthe) 
Fenofase:Ankomst30.04.2003


Art:Steinskvett (Oenanthe oenanthe) 
Fenofase:Ankomst16.04.2004


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Ankomst05.03.2003


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Ankomst17.04.2004


Art:Strandsnipe (Actitis hypoleucos) 
Fenofase:Ankomst01.05.2002


Art:Strandsnipe (Actitis hypoleucos) 
Fenofase:Ankomst04.05.2003


Art:Strandsnipe (Actitis hypoleucos) 
Fenofase:Ankomst19.04.2004


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst12.03.2002


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst10.03.2003


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst15.03.2004


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst07.05.2002


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst11.05.2003


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst02.05.2004


Art:Taksvale (Delichon urbicum) 
Fenofase:Ankomst12.05.2002


Art:Taksvale (Delichon urbicum) 
Fenofase:Ankomst05.05.2003


Art:Taksvale (Delichon urbicum) 
Fenofase:Ankomst15.05.2004


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst18.03.2002


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst22.03.2003


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst02.05.2004


Art:Trepiplerke (Anthus trivialis) 
Fenofase:Ankomst12.05.2003


Art:Trepiplerke (Anthus trivialis) 
Fenofase:Ankomst06.05.2004


Art:Tårnfalk (Falco tinnunculus) 
Fenofase:Ankomst10.03.2002


Art:Tårnfalk (Falco tinnunculus) 
Fenofase:Ankomst05.05.2003


Art:Tårnseiler (Apus apus) 
Fenofase:Ankomst12.05.2003


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst12.03.2002


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst08.03.2003


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst15.03.2004