Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Sandvin (Ullensvang, Vestland)
Dato:15.02.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Dvergfalk (Falco columbarius) 
Fenofase:Ankomst08.04.2003
Kommentar:1 ind. Kilde: Ingvar Måge 


Art:Gransanger (Phylloscopus collybita) 
Fenofase:Ankomst29.03.2003
Kommentar:1 ind. Kilde: Rune Voie 


Art:Gulerle (Motacilla flava) 
Fenofase:Ankomst15.04.2003
Kommentar:1 ind. Kilde: Ingvar Måge