Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Herdla (Askøy, Vestland)
Dato:11.02.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bergirisk (Carduelis flavirostris) 
Fenofase:Ankomst04.04.2002
Kommentar:5 ind. Kilde: Julian Bell. 


Art:Brunnakke (Anas penelope) 
Fenofase:Ankomst26.03.2002
Kommentar:1 hunn. Kilde: Dag Gjerde. 


Art:Brushane (Calidris pugnax) 
Fenofase:Ankomst10.05.2002
Kommentar:1 hann. kilde: Terje Hansen. 


Art:Fjellerke (Eremophila alpestris) 
Fenofase:Ankomst11.05.2002
Kommentar:1 ind. Kilde: Frode Falkenberg. 


Art:Gravand (Tadorna tadorna) 
Fenofase:Ankomst10.03.2002
Kommentar:1 ind. Kilde: Dag Gjerde. 


Art:Grønnstilk (Tringa glareola) 
Fenofase:Ankomst09.05.2002
Kommentar:1 ind. Kilde: Harald Totland. 


Art:Gulerle (Motacilla flava) 
Fenofase:Ankomst12.05.2002
Kommentar:1 hunn. Kilde: Frode Falkenberg. 


Art:Heilo (Pluvialis apricaria) 
Fenofase:Ankomst19.03.2002
Kommentar:1 ind. Kilde: Harald Totland. 


Art:Sandlo (Charadrius hiaticula) 
Fenofase:Ankomst01.03.2002
Kommentar:1 ind. Kilde: Julian Bell. 


Art:Sivspurv (Emberiza schoeniclus) 
Fenofase:Ankomst14.03.2002
Kommentar:1 hann. Kilde: Frode Falkenberg. 


Art:Skjærpiplerke (Anthus petrosus) 
Fenofase:Ankomst14.03.2002
Kommentar:55 ind. Kilde: Frode Falkenberg. 


Art:Snøspurv (Plectrophenax nivalis) 
Fenofase:Ankomst24.02.2002
Kommentar:4 ind. Kilde: Eddie Chapman. 


Art:Steinskvett (Oenanthe oenanthe) 
Fenofase:Ankomst06.04.2002
Kommentar:1 hann. Kilde: Ottar Osaland. 


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst23.02.2002
Kommentar:2 ind. Kilde: Julian Bell. 


Art:Tornirisk (Carduelis cannabina) 
Fenofase:Ankomst23.03.2002
Kommentar:1 ind. Kilde: Martin Eggen. 


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst06.02.2002
Kommentar:3 ind. Kilde: Michael Fredriksen.