Resultater

Rapportør:Skutvik skole
Område:bjørkeskog (Hamarøy - Hábmer, Nordland)
Dato:18.04.2001
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring18.04.2001


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst06.04.2001


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst08.04.2001