Kommune:Hamarøy - Hábmer, Nordland
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Landskapstype:Lite påvirket naturområde
Opprettet:18.04.2001
Område ID1473
Undersøkt av:Skutvik skole (1996, 2001, 2006-2008)
kart
UTM 7546400 nord, 514600 øst, sone 33