Resultater

Rapportør:Arne Kjell Askeland
Observatører:Arne Kjell Askeland
Område:Aksdal (Tysvær, Rogaland)
Dato:12.06.2022
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Jernspurv (Prunella modularis) 
Merknad:Bongsatjernet 
Fenofase:Ankomst22.04.2022


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Merknad:Bongsatjernet 
Fenofase:Ankomst20.04.2022