Resultater

Viser art 1 til 18 av totalt 18.

BildeArtLokaliteterObservasjonerSiste obs.Kart
Grågås
Anser anser
1407.03.2019Vis kart
Bokfink
Fringilla coelebs
1323.03.2019Vis kart
Sangsvane
Cygnus cygnus
1312.01.2016Vis kart
Vipe
Vanellus vanellus
1308.04.2018Vis kart
Vårkål
Ranunculus ficaria
1218.03.2019Vis kart
Svarttrost
Turdus merula
1205.02.2016Vis kart
Løvsanger
Phylloscopus trochilus
1227.04.2019Vis kart
Rødstrupe
Erithacus rubecula
1107.03.2019Vis kart
Sildemåke
Larus fuscus
1113.04.2017Vis kart
Gjerdesmett
Troglodytes troglodytes
1105.02.2016Vis kart
Stokkand
Anas platyrhynchos
1112.01.2016Vis kart
Løvetannslekta
Taraxacum
1111.03.2019Vis kart
Siland
Mergus serrator
1119.01.2017Vis kart
Knoppsvane
Cygnus olor
1105.02.2016Vis kart
Toppand
Aythya fuligula
1112.01.2016Vis kart
Gråhegre
Ardea cinerea
1129.01.2014Vis kart
Enkeltbekkasin
Gallinago gallinago
1112.01.2016Vis kart
Løvmeis
Poecile palustris
1118.03.2019Vis kart