Resultater

Rapportør:Åsmund Berg
Observatører:Åsmund Berg
Område:Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Dato:10.06.2022
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tepperot (Potentilla erecta) 
Fenofase:Blomstring09.06.2022