Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Dyrkorn (Fjord, Møre og Romsdal)
Dato:22.05.2022
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hvitsoleie (Ranunculus platanifolius) 
Fenofase:Blomstring22.05.2022
Den aller første blomsten
© Ottar Sætre (22.05.2022)


Art:Myske (Galium odoratum) 
Fenofase:Blomstring22.05.2022


Art:Syrinslekta (Syringa) 
Fenofase:Blomstring22.05.2022


Art:Vårmarihandslekta (Orchis) 
Fenofase:Blomstring22.05.2022