Resultater

Rapportør:Åsmund Berg
Observatører:Åsmund Berg
Område:Lappland (Åmot, Innlandet)
Dato:21.05.2022
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Reirbygging19.05.2022
Observasjonen av en reirbyggende hunn (ikke hannen) er gjort på Lappland/Rena i Østerdalen.
© Åsmund Berg (19.05.2022)
Observasjonen av et reirbyggende par (ikke hannen) er gjort på Lappland/Rena i Østerdalen.
© Åsmund Berg (19.05.2022)