Resultater

Rapportør:Åsmund Berg
Observatører:Åsmund Berg
Område:Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Dato:18.04.2022
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Merknad:4 
Fenofase:Ankomst18.04.2022


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Merknad:7 
Fenofase:Ankomst18.04.2022


Art:Neslesommerfugl (Aglais urticae) 
Merknad:1 
Fenofase:Voksenstadiet18.04.2022


Art:Trane (Grus grus) 
Merknad:2 
Fenofase:Ankomst18.04.2022