Resultater

Rapportør:Martin Andreas Ressem Målø
Observatører:Kjell Gunnar Målø
Område:Vadanesset 1 (Steinkjer, Trøndelag)
Dato:13.04.2022
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Horndykker (Podiceps auritus) 
Fenofase:Ankomst13.04.2022


Art:Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus) 
Fenofase:Ankomst25.03.2022


Art:Trane (Grus grus) 
Fenofase:Ankomst13.04.2022