Resultater

Rapportør:Per Torgersen
Observatører:Per Torgersen
Område:Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
Dato:10.06.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Flaggermus (Chiroptera) 
Fenofase:Første observasjon09.06.2021


Art:Grasstjerneblom (Stellaria gramínea) 
Fenofase:Blomstring09.06.2021


Art:Storkonvall (Polygonatum multiflorum) 
Fenofase:Blomstring04.06.2021