Kommune:Aurskog-Høland, Akershus
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:05.02.2014
Beskrivelse:
Villabebyggelse med stor hage med hekk og furutrær, grensende opp til en lysløype med gammel løvskog mellom eiendom og lysløype, samt omliggende veier
Område ID43394
Undersøkt av:Per Torgersen (2014-2020)
kart
UTM 6642892 nord, 307729 øst, sone 33