Resultater

Rapportør:Nils Battin
Observatører:Nils Battin
Område:Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
Dato:19.05.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Blåfjær (Polygala vulgaris) 
Fenofase:Blomstring19.05.2021


Art:Grønn sandjeger (Cicindela campestris) 
Fenofase:Voksenstadiet19.05.2021