Kommune:Tvedestrand, Agder
Områdetype:innsjø‚ elv/bekk‚ bebygd område/lokalmiljø‚ skog‚ myr‚ kulturlandskap
Opprettet:19.01.2017
Beskrivelse:
ca. 2 km i alle retningar rundt Knausen, Nesheia, Øvernes. Småkupert og skogkledd med villahagar, jorde, myr, gamal herregardshage, golfbane, tjenner, bekkar, ei stor elv og attgrodde husmannsplassar.
Område ID57549
Undersøkt av:Nils Battin (2017-2020)