Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:18.05.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Blåbær (Vaccinium myrtillus) 
Fenofase:Blomstring18.05.2021


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst18.05.2021


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Sang for første gang18.05.2021


Art:Rødstilk (Tringa totanus) 
Merknad:Eit par. 
Fenofase:Ankomst18.05.2021
Den eine av to raudstilkar på ei vik som held på å gro att.
© Ottar Sætre (18.05.2021)