Resultater

Rapportør:Liv Marie Sæther Sandberg
Observatører:Liv Marie Sæther Sandberg
Område:Sander ved Mjøsbrua,kulturlandskap, beb (Gjøvik, Innlandet)
Dato:30.04.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes) 
Fenofase:Ankomst26.04.2021