Resultater

Rapportør:Martin Andreas Ressem Målø
Observatører:Kjell Gunnar Målø
Område:Vadanesset 1 (Steinkjer, Trøndelag)
Dato:16.04.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Teist (Cepphus grylle) 
Fenofase:Ankomst13.04.2021


Art:Trane (Grus grus) 
Fenofase:Ankomst10.04.2021


Art:Trane (Grus grus) 
Fenofase:Sang for første gang10.04.2021