Resultater

Rapportør:Eli Brattland
Observatører:Eli Brattland
Område:Halsa-Holandsfjorden (Meløy, Nordland)
Dato:15.04.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Ankomst15.04.2021