Resultater

Rapportør:Martin Andreas Ressem Målø
Observatører:Kjell Gunnar Målø
Område:Vadanesset 1 (Steinkjer, Trøndelag)
Dato:08.04.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gravand (Tadorna tadorna) 
Fenofase:Ankomst06.04.2021


Art:Krokusslekta (Crocus) 
Fenofase:Blomstring01.04.2021