Resultater

Rapportør:Åsmund Berg
Observatører:Åsmund Berg
Område:Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Dato:07.04.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Kanadagås (Branta canadensis) 
Fenofase:Sang for første gang07.04.2021