Resultater

Rapportør:Byrknes skule
Observatører:Helge Pedersen
Område:Byrknes Skule (Gulen, Vestland)
Dato:01.04.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Humler (Bombus) 
Merknad:Nesevågen 
Fenofase:Voksenstadiet31.03.2021


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Merknad:Nesevågen 
Fenofase:Ankomst30.03.2021


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Merknad:Røytingosen 
Fenofase:Sang for første gang31.03.2021