Resultater

Rapportør:Kjell Arne Olsen
Observatører:Kjell Arne Olsen
Område:Sandnes søndre (Larvik, Vestfold og Telemark)
Dato:31.03.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grågås (Anser anser) 
Merknad:Flokk på ca 40  
Fenofase:Ankomst31.03.2021


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Merknad:Første bukett plukket 
Fenofase:Blomstring31.03.2021


Art:Trane (Grus grus) 
Merknad:2 stk 
Fenofase:Ankomst30.03.2021