Kommune:Larvik, Vestfold
Områdetype:skog‚ kulturlandskap
Opprettet:26.01.2009
Beskrivelse:
Frittliggende enebolig omkranset av varmekjær løvskog (eik,lønn,lind,hegg,rogn,osp og kirsebærtrær)og med omkringliggende dyrket mark mot nord,syd og vest.
Område ID17852
Undersøkt av:Kjell Arne Olsen (2009-2013, 2015-2019)
kart
UTM 6546960 nord, 569660 øst, sone 32