Resultater

Rapportør:Laila Rustad
Observatører:Laila Rustad
Område:Ulvestigen (Enebakk, Viken)
Dato:28.03.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Glente (Milvus milvus) 
Merknad:Fløy lav over gården. Jeg har aldri observert Rødglente her tidligere.  
Fenofase:Ankomst28.03.2021