Resultater

Rapportør:Nils Battin
Observatører:Nils Battin
Område:Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
Dato:26.03.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst26.03.2021