Resultater

Rapportør:Martin Andreas Ressem Målø
Observatører:Kjell Gunnar Målø
Område:Vadanesset 1 (Steinkjer, Trøndelag)
Dato:25.03.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst22.03.2021