Resultater

Rapportør:Martin Andreas Ressem Målø
Observatører:Kjell Gunnar Målø
Område:Vadanesset 1 (Steinkjer, Trøndelag)
Dato:25.03.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Kanadagås (Branta canadensis) 
Fenofase:Ankomst13.03.2021