Resultater

Rapportør:Martin Andreas Ressem Målø
Observatører:Kjell Gunnar Målø
Område:Vadanesset 1 (Steinkjer, Trøndelag)
Dato:13.03.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes) 
Merknad:Overvintrer 
Fenofase:Ankomst01.01.2021


Art:Gråhegre (Ardea cinerea) 
Merknad:Overvintrer 
Fenofase:Ankomst04.01.2021


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Merknad:Overvintrer 
Fenofase:Ankomst01.01.2021