Resultater

Rapportør:Nils Battin
Observatører:Nils Battin
Område:Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
Dato:08.03.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gråor (Alnus incana) 
Merknad:støv frå raklene 
Fenofase:Blomstring08.03.2021