Resultater

Rapportør:Arne Kjell Askeland
Observatører:Arne Kjell Askeland
Område:Aksdal (Tysvær, Rogaland)
Dato:11.11.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fossekall (Cinclus cinclus) 
Merknad:På stien rundt Bogsatjørn. Har gått her veldig mye, men aldri sett den her før. 
Fenofase:Ankomst09.11.2020