Resultater

Rapportør:Martin Andreas Ressem Målø
Observatører:Kjell Gunnar Målø
Område:Vadanesset 1 (Steinkjer, Trøndelag)
Dato:14.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Rødstilk (Tringa totanus) 
Fenofase:Ankomst09.05.2020